Stavební, obchodní, přepravní činnost
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

stavební
obchodní
přepravní
společnost

Stavební činnost

Společnost se zabývá vodohospodářskými a průmyslovými stavbami. V této oblasti máme mnoholeté zkušenosti podpořené kvalifikovanými certifikacemi a pravidelně školenými zaměstnanci.


Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce vodních toků

 • oprava kamenných zdí a dlažeb
 • pokládka kamenných rovnanin
 • spárování kamenných zdí a dlažeb
 • čištění profilů od náplavů a kácení stromů
 • oprava betonových konstrukcí sanační technologií
 • oprava sběrných a nátokových jímek
 • sanace betonových hrází
 • drenážování stavebních objektů
 • čištění rybníků

Výstavba profilů vodních toků

 • zakládání staveb
 • zdění kamenných zdí a dlažeb
 • zdění kamenných prahů
 • výstavba dřevěných záchytných přehrážek
 • výstavba betonových profilů toků
 • výstavba betonových a sypaných nádrží
 • výstavba kamenných a betonových jezů
 • ošetření beton. konstrukcí stavební chemií

Reference v této oblasti »


Průmyslové stavby

Průmyslové stavby

Rekonstrukce objektů

 • svislých a vodorovných nosných konstrukcí
 • vodorovných hydroizolací
 • sociálního zařízení TZB
 • elektroinstalací
 • zateplování budov
 • výměny oken a dveří
 • povrchových úprav
 • zpevněných ploch komunikací a chodníků

Výstavba nových objektů

 • nových průmyslových hal
 • administrativních budov
 • inženýrských sítí
 • komunikací, parkovacích ploch

Reference v této oblasti »Certifikace a osvědčení

TRANS-REGION-STAV s.r.o. je držitelem certifikátů jakosti:

Veškeré certifikace společnosti »

profil společnosti | stavební činnost | obchodní činnost | přepravní činnost | kontakty

Trans-region-stav s.r.o. | IČO: 477 85 977 | DIČ: CZ47785977
společnost zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka č. 4284
(c) 2010 Trans-Region-Stav s.r.o., web by AXOmedia.cz